top of page
  1. 紅蘋果(平平安安)   2個
  2. 麒麟果(麒麟送子)   2個
  3. 紅提子(提子)            2包
  4. 楊桃(喜氣洋洋)        2包
  5. 神石榴(多子多孫)   2個
  6. 火龍果(紅紅火火)   2個
  7. 菠蘿(金笸蘿)            2個 
  8. 金柚(金銀滿屋)       2個

 

附贈絲帶/頭花(隨機)及囍字貼,免費包裝

⚠️圖片只供參考

⚠️果籃內不包括花

⚠️因水果為時令產品,如若缺貨,本店會以同等價值水果代替

結婚果籃婚禮果籃婚慶果籃--喜结良缘過大禮果籃

HK$999.00價格
    bottom of page