top of page
 1. 日本富士蘋果(平安富貴) 2個
 2. 日本富有柿(富富貴貴) 2個
 3. 麒麟果         (麒麟送子)2個
 4. 珍寶藍莓(百子千孫)  2盒
 5. 澳洲牛油果(開花結果)2個
 6. 有核紅提子(喜提貴子) 2包
 7. 臺灣天桃(天作之合)      2個
 8. 水蜜桃(甜甜蜜蜜)          2盒
 9. 神石榴(多子多孫)          2個
 10. 紅肉火龍果(紅紅火火)  2個
 11. 菠蘿(金笸蘿)                   2個 
 12. 金柚(金銀滿屋)               2個

 

附贈絲帶(隨機)及囍字貼,免費包裝

⚠️圖片只供參考

⚠️果籃內不包括花

⚠️因水果為時令產品,如若缺貨,本店會以同等價值水果代替

結婚果籃婚禮果籃婚慶果籃--天作之合過大禮果籃

HK$1,600.00價格
  bottom of page