top of page
 1. 紅蘋果(平平安安) 2個
 2. 富有柿(富富貴貴) 2個
 3. 麒麟果(麒麟送子) 2個
 4. 紅提子(喜提貴子) 2包
 5. 天桃(天作之合)     2個
 6. 水蜜桃(甜甜蜜蜜) 2盒
 7. 神石榴(多子多孫) 2個
 8. 火龍果(紅紅火火) 2個
 9. 菠蘿(金笸蘿)          2個 
 10. 金柚(金銀滿屋)     2個

 

附贈絲帶(隨機)及囍字貼,免費包裝

⚠️圖片只供參考

⚠️果籃內不包括花

⚠️因水果為時令產品,如若缺貨,本店會以同等價值水果代替

結婚果籃婚禮果籃婚慶果籃--永結同心過大禮果籃

HK$1,288.00價格
  bottom of page